6 comments on “Rezygnacja Papieża to uderzenie w wielki dzwon dla Kościoła i świata, to ostrzeżenie, że dzieje się coś niebezpiecznego

 1. Zapewnie to co napiszę nie spodoba się księżom bp, jednak użyję tutaj porównania – bo przedstawiciele kościoła polskiego zachowują się jak Tomasz Lis na stadionie Manchester United podczas meczu z Realem Madryt. Jestem katoliczką, ale to co przeczytałam jw to kpina z wiernych. Jakie wsparcie rodziny i walka o nią, gdy np: zasiłek dla cudzoziemców wynosi 1640 zl a dla Polakow 440 złą, gdzie ta troska o rodzinę gdy kościół korzysta z wszystkich możliwych dotacji unijnych tylko te przepisy unijne nie są stosowane w odniesieniu do rodziny i nie mówi się o tym, trzeba pisać pozwy do Strasburga, by dochodzić swoich praw, nikt nie przejmuje się losem kalek, sierot, dzieci z domów dziecka, jak są tam traktowane – tak, pracują wszak tam katolicy, regularnie uczestniczący we Mszy Św, moralność katolików – te antyklerykalne media pisząc powołują się na jakieś dowody, dlaczego ich nie sprawdzić, co temu przeszkadza? Lepiej uniknąć spojrzenia prawdzie w oczy, jednak ten dzwon zacznie bić i będzie to dzwon żałobny, wzywający do nawrócenia i poprawy. Pan Bóg , podobnie jak zburzył świątynię Jerozolimską rękami pogan tak też ręce pogan zburzą fikcję w postaci instytucji kościelnej , która pojawiła się w miejsce Kościoła Katolickiego i niewiele ma wspólnego z nauka Pana Jezusa. Smutna prawda, dlaczego papież abdykował, być może się wkrótce dowiemy prawdy. Ktoś na wordpress wkleił taka notatkę, wkleje ją poniżej:
  http://dzieckonmp.wordpress.com/2013/02/14/o-antychryscie-i-jego-matce/

  Perła powiedział/a

  14 Luty 2013 @ 18:31
  0 0 Rate This Wcześniej był już umieszczony ten tekst ale w kiepskim tłumaczeniu.
  Na kNrótko przed rezygnacją papieża została wydana nota dyplomatyczna. Nowy Papież i kler katolicki stają wobec aktu oskarżenia i aresztowania, ponieważ trwa plan „Wielkanocnego Odzyskania”. Media światowe podają oświadczenie Międzynarodowego Trybunału d/s Zbrodni Kościoła i Stanu.
  Bruksela:
  Historycznie bezprecedensowa dymisja Josepha Ratzingera z urzędu papieża, która miała miejsce w tym tygodniu, została wymuszona jako odpowiedź działania rządu europejskiego, tj. wydanie nakazu aresztowania Ratzingera i publiczne zastawienie nieruchomości Watykanu oraz jego aktywów przed Wielkanocą.
  ITCCS (Międzynarodowy Trybunał ds Zbrodni Kościoła i Stanu), Centralna Kancelaria w Brukseli, jest zmuszony wobec nagłej abdykacji Benedykta ujawnić następujące informacje:
  1. W piątek, 1 lutego 2013 r., w oparciu o dowody przedstawione przez Trybunał Sprawiedliwości Prawa Zwyczajowego (itccs.org) nasza Kancelaria zawarła porozumienie z przedstawicielami europejskich narodów i ich sądów, w sprawie zapewnienia nakazu aresztowania Josepha Ratzingera , znanego jako Papież Benedykt, za zbrodnie przeciwko ludzkości i kierowanie podziemiem przestępczym.
  2. Ten nakaz aresztowania miał być dostarczony do urzędu “Stolicy Apostolskiej w Rzymie” w piątek, 15 lutego 2013 roku. Pozwolał on na to, by naród, na którego niepodległym terytorium znalazłby się Ratzinger, mógł zatrzymać go jako podejrzanego w zbrodni.
  3. Nota dyplomatyczna została wystosowana przez wspomniany rząd narodowy do watykańskiego sekretarza stanu, kardynała Tarcisio Bertone, w poniedziałek, 4 lutego 2013 r., informując o podjętych krokach w sprawie nakazu aresztowania oraz nawołując biuro Bertone do dostosowania się do żądań. Ani Bertone, ani jego biuro nie zareagowało na ową notę, ale sześć dni później papież Benedykt zrezygnował.
  4.Umowa między naszym Trybunałem i wspomnianym narodem zawierała drugą klauzulę w sprawie konfiskaty mienia Kościła Katolickiego na mocy sądów zaangażowanych narodów, tj. własności i bogactwa Kościoła rzymskokatolickiego, poczynając od Niedzieli Wielkanocnej, 31 marca 2013 roku. Ten zastaw miał być częścią publicznej i globalnej “Kampanii Wielkanocnego Odzyskania”, zgodnie z którą Kościelne nieruchomości miały zostać zajęte i ogłoszone przez obywateli jako dobra publiczne skonfiskowane na podstawie międzynarodowego prawa i Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego.
  5. Nasz Sądu oraz wspomniany rząd narodowy zdecydował się kontynuować działania zmierzające do aresztowania Josepha Ratzingera w czasie jego opuszczania urzędu Biskupa Rzymu pod zarzutem zbrodni przeciwko ludzkości i przestępczego spisku.
  6. Postanawiamy kontynuować wysunięcie aktu oskarżenia i aresztowanie również następcy Josepha Ratzingera na urząd papieża w sprawie tych samych zarzutów; oraz kontynuacji egzekwowania przejęcia majątku i “Kampanii Wielkanocnego Odzyskania” przeciwko Kościołowi Katolickiemu, zgodnie z planem.
  Na zakończenie, Trybunał uznaje, że współudział Benedykta XVI w przestępczej działalności Banku Watykańskiego (IOR) przyspieszył jego ostateczne odrzucenie przez najwyższych urzędników Watykanu. Ale powołując sie na nasze źródła, sekretarz stanu Tarcisio Bertone wymusił rezygnację Josepha Ratzingera natychmiast i bezpośrednio po otrzymaniu noty dyplomatycznej w sprawie nakazu aresztowania, który został wydany na niego przez rzeczony rząd narodowy w dniu 4 lutego 2013 roku.
  Wzywamy wszystkich obywateli i rządy do wsparcia naszych wysiłków zmierzających do legalnego i bezpośredniego rozwiązania państwa Watykańskiego oraz aresztowaniu jej naczelnych oficerów i duchownych, którzy są współwinni zbrodni przeciwko ludzkości i trwającego podziemia przestępczego, aby wesprzeć i ochronić dzieci przed torturowaniem handlem ludźmi.
  Następne biuletyny na temat wydarzeń z Kampanii Odzyskania Wielkanocnego zostaną wydane przez Kancelarię w tym tygodniu.
  Opublikowano 13 lutego, 2013
  przez Brussels Central Office
  ( tłumaczyła Ania)

  Mądrości Przedwieczna, Radości Bożego Serca, Niepokalana Wszechmocy Boża, dla Świętego Imienia Bożego, nie pozwól się znieważać, chroń Swój raz ustalony porządek, nie pozwól by zło zniszczyło drogi do bram raju. Spraw, by KK POWRÓCIŁ do nauki i wierności Panu Bogu.
  Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto – sicut erat in principio, et nunc, et semper et in saecula saeculorum, Amen!

 2. Drogo Łukaszu.
  Jeśli pozwolisz wkleje na Twoim blogu moje prywatne rozważania, bardzo aktualne na czas Wielkiego Postu. Dla mnie jako Rycerza Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji, czyli składającego Śluby takie, jakimi je chciał widzieć św Maksymilian Kolbe, nie ma Żydów, masonów, muzłumanów, pogan. Stając się Rycerzem Niepokalanej Niebieskiej Pani Najświętszej Marii Panny moja świadomość pozbyła się uprzedzeń i podziałów, jakie tworzy człowiek. Mieszkańcy ziemi , Ci współcześni i następne pokolenia to dzieci boże. Do nich należy dotrzeć ze Slowem Bożym, gdyż wszyscy bez wyjątku staniemy przed Obliczem Pana Boga i z naszego ziemskiego czasu będziemy rozliczeni, niezależnie, czy wierzymy czy nie w istnienie Pana Boga, staniemy przed Sądem Pana Boga, tam już nasza wolna wola nie ma nic do powiedzenia, tam się zaczyna wieczność. Dlatego do powyższego postu, żeby ktoś nie pomyślał,że tylko teoretyzuję i nie wiem, Kim jest Pan Bóg i jakie jest Jego Prawo, wkleję moje prywatne rozważania, które są jednocześnie moim wyznaniem wiary.
  Pozdrawiam – chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Św oraz Najświętszej Niepokalanej Marii Pannie, mojej ukochanej Niebieskiej Pani – jak było na początku – teraz i zawsze – przez wszystkie wieki wieków AMEN.

  17 Dawał więc świadectwo ten tłum, który był z Nim wówczas, kiedy Łazarza z grobu wywołał i wskrzesił z martwych.
  18 Dlatego też tłum wyszedł Mu na spotkanie, ponieważ usłyszał, że ten znak uczynił.
  19 Faryzeusze zaś mówili jeden do drugiego: «Widzicie, że nic nie zyskujecie? Patrz – świat poszedł za Nim».
  Godzina Syna Człowieczego [Vt-6,17]
  20 A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon [Bogu] w czasie święta, byli też niektórzy Grecy
  21 Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa».
  22 Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.
  23 A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy.
  24 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.25 Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Ew Jan 12.
  Ziarnem jest Słowo Boże siewca sam Bóg Ojciec.
  Słowo Boże przez Które wszystko się stało.
  Jan5,19
  19 W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. 20 Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. 21 Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. 22 Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, 23 aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. 24Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.
  Jan 10,30
  30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy».
  Jan17,20
  20 Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; 21 aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. 22 I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno [stanowimy].23 Ja w nich, a Ty we Mnie
  J.1
  1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3
  Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. 4 W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, 5 a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. 6Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. 7 Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. 8 Nie był on światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości. 9 Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. 10 Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. 11 Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. 12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – 13którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. 14 A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. 15 Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: “Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. 16 Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce. 17Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. 18 Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.
  Tutaj Pan Jezus wyjaśnia Jedność Trójcy Św, Swą jedność z Bogiem Ojcem zaznaczając jednak, że tylko Pan Bóg Ojciec decyduje o wszystkim, wszystko co się dzieje, zna tylko Pan Bóg Ojciec natomiast Pan Jezus będący Jednością z Bogiem Ojcem w Duchu Św jakby – mówiąc po ludzku, ,, automatycznie ,, zostaje nimi napełniony,są to JEDNOCZEŚNIE Jego, Pana Jezusa myśli i słowa. Jednak to Pan Bóg Ojciec decyduje o wszystkim , co, kiedy, w jaki sposób – ma się stać.
  Lub inaczej – Pan Bóg powołał świat do istnienia swoim Słowem, Słowem świat stał się , został powołany do istnienia, jest materią widzialną Słowa Bożego, Pan Bóg jest Duchem. Duch Św działający wespół ze Słowem, stwórcą wszystkiego, w formie widzialnej chleba i wina pozostało pozostało na ziemi stając się za sprawą mocy Ducha Św Jezusem Chrystusem przeistoczonym w postać, że każdy może doświadczyć obecności Pana Boga , jednak ta forma przeistoczenia pozwala na swobodne, bez lęku dotykanie Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus zewnętrznie ograniczył swoją wszechmoc.Pomimo, że tutaj też zawarte jest słowo JA JESTEM , jednak utajone, już na głos Jego brzmienia nie padamy na twarz, chociaż powinniśmy. Pan Jezus Chrystus pozwala na przyjście do siebie każdemu bez lęku, każdemu , kto w Niego wierzy.Duch Św ożywia Je, teraz pod postacią chleba i wina, nowej postaci powszechnego pokarmu ciała ludzkiego który jest tak samo konieczny do życia duszy, by wzrastała i uświęcała się. Ta dusza, tak karmiona w doczesności stanie przed sądem Bożym, gdyż jako tchnienie Pana Boga , podobnie jak aniołowie, jest rozliczana z wierności Panu Bogu, jej stwórcy i Panu.
  Aniołowie są tchnieniem Pana Boga, są duchami i dusza również jest tchnieniem Pana Boga.
  Obdarzony wolną wolą człowiek może odrzucić Pana Boga, niemniej jednak to nie uchroni go przed sądem Pana Boga i podobnie jak przeklęci zostali aniołowie, którzy sprzeciwili się Panu Bogu, takie samo przekleństwo ściąga na siebie dusza, odrzucająca nakazy Pana Boga.
  Na przykładzie ziarna, które obumiera, by wydać plon , Pan Jezus podobnie obumarł dla nas, by dać nam życie i uświęcić nas w sakramentach Św. Na nowo zrodzić w Słowie i Duchu Św. Obumarł, zachowując jednocześnie całą Swą Boskość i Moc, by obfitość tych darów w Słowie i Duchu Św, poprzez ręce i słowa kapłanów,mogła na nas spływać w dwóch sakramentach umarłych – Chrzcie Św i Spowiedzi, w Której dusza ,,zmartwychwstaje,, wiele razy , by móc się doskonalić i umacniać w pozostałych sakramentach. Do kapłanów skierowane są , w/g mnie , słowa Pawła z Tarsu ,,bogami jesteście,, To właśnie kapłani Mocą Bożą i Słowem zostali przez Pana Jezusa powołani, a jednocześnie to słowo Boga jest gwarancją, do działania w imieniu Pana Boga i podobnie jak Pan Jezus wielokrotnie wskrzeszają dusze z martwych, jeśli popadnie w grzech śmiertelny i rodzą na nowo w sakramencie pojednania. I tylko w Słowie i Prawdzie pana naszego Jezusa Chrystusa jest to możliwe .
  Obumarł, by w Św Sakramencie Ciała i Krwi – Eucharystii pozostając z nami umacniając i uświęcając w drodze do Nieba.
  Św Sakramenty to pomost łączący ziemię z Niebem i tylko Pan Bóg mógł taki pomost rozciągnąć.Ten, Który to wszystko stworzył, w Nim ma istnienie i jest naszym Ojcem i Stwórcą w Panu Bogu Ojcu, zarówno w chwili stworzenia świata jak i ponownym, gdy jako Mesjasz przywrócił nam wolność, wyprowadzając z niewoli szatana, w która popadliśmy i nadal popadamy poprzez grzech. Jednak wybór dobra lub zła nadal pozostał w naszej gestii o od nas zależy, co wybierzemy.
  To obumieranie bardzo słusznie jest nazwane przeistoczeniem,gdyż Pan Bóg jest nieśmiertelny. Jest tutaj również najdokładniej ukazana prawda dwóch przykazań miłości – gdzie Pan Jezus na sobie daje nam przykład miłości bliźniego, w Eucharystii łącząc się z każdym, by go uświęcić a my mając na uwadze wieczne życie i wierność Bożym przykazaniom, musimy temu bliźniemu powiedzieć, jakim szczęściem jest wiara w Jezusa Chrystusa, jakie ta wiara daje szczęście w przyszłości duszy,że robimy to dla niego z miłości ku temu przypadkowemu bliźniemu , który trwa w swojej fałszywej religii czy pogańskim wierzeniu, tylko dla jego dobra i przez wierność Panu Bogu, z miłości ku Panu Bogu, który od nas tego wymaga i pragnie szczęścia wszystkich dzieci. Jednak Pan Bóg pragnie być z każdym na określonych przez Pana Boga warunkach i o tym mówi cala Dobra Nowina. Podstawą jest Prawo Boże.
  Pan Jezus istniał jako Słowo, które było równe Panu Bogu i było Bogiem nim świat powstał. W Nim wszystko się stało, przyszedł w postaci ludzkiej, by nawiązać z ludźmi ,,kontakt,, i zbawić i nadal to robi w słowie poprzez kapłanów, w POSTACI SAKRAMENTALNEJ, a to Słowo Pana Jezusa jest gwarancją, że tak się dzieje. I jest to cały czas nierozerwalna Jedność Trójcy Sw w Mocy wspólnego Im Ducha Św.Tylko sam Pan Bóg moze to zmienić.
  Myli się Paweł z Tarsu pisząc, ze Pan Jezus ogołocił samego siebie, nie ogołocił, tylko jak w przypadku sakramentów, ograniczył Swoją Moc do poziomu,że człowiek może dotknąć Pana Boga.Nigdy nie stał się sługą człowieka, zbawienie dokonuje się na określonych przez Pana Jezusa zasadach, do końca był Mistrzem, Nauczycielem, Bogiem, do końca uczy, jak mamy postępować, jak mamy żyć i Kim jest Pan Bóg. Na słowo Pana Jezusa w Ogrójcu JA JESTEM gromada zborów pada na twarz,dopiero po przyzwoleniu podnosi się i chwyta Pana Jezusa.Tam też uzdrawia ucho sługi kapłana. Na krzyżu wprowadza do Nieba żałującego łotra, który się nawrócił i uwierzył. Do płaczących niewiast mówi na drodze na Golgotę, nie nade mną płaczcie tylko nad swoimi dziećmi, gdyż odrzucili moja naukę a tym samym zbawienie, wolność, nieśmiertelność. JA JESTEM , KTÓRY JESTEM czyli Alfa i Omega – początek i koniec – jestem Bogiem, synem Boga żywego, nieśmiertelnego, teraz ukaże wam, że śmierć nie ma władzy nade mną, ani szatan.
  Schodzi do otchłani i wyprowadza dusze sprawiedliwych,którzy poprzez ciążące na nich piętno grzechu pierworodnego mieli zamknięte Niebo i możliwość oglądania Pana Boga.
  Poza tym, na uwagę zasługuje czas, Pan Jezus po wprowadzeniu Nowego Porządku Świata, opartego na Sakramentach ,,odpoczywał,, w grobie jeden dzień, podobnie jak Pan Bóg Ojciec, gdy stworzył ten świat w Swoim Słowie.
  ==
  Pan Jezus obumiera w tym , co zewnętrzne, czyli widzialnych,, elementach,, stworzonego przez siebie świata. W tym , co stało się przez Słowo i jest Jego dziełem widzialnym dla człowieka. Świat widzialny wraz ziemia z którego powstał człowiek z Bożym Nieśmiertelnym Pierwiastkiem – duszą.
  Na tej ,,glebie,,skażonej grzechem pierworodnym Pan Jezus zbawia człowieka poprzez Słowo Św Sakramentów, które z Jego Mocą i gwarancją Boga wypowiadają kapłani, jednak tylko Ci kapłani, którzy są wierni nauce Pana Jezus i są Jego kapłanami, maja taka moc. W żadnej innej pogańskiej, fałszywej religii czy wierzeniu te obietnice nie są dane.
  Tak, jak ziarno obumiera w glebie tak Pan Jezus Chrystus musiał obumrzeć zewnętrznie w Swej mocy właściwej Bogu w ciele, by stając się Ono pokarmem Eucharystia, z mocą Ducha Św w pozostałych sakramentach, na nowo nas stworzyło i uświęciło. Eucharystia to realna obecność Pana Jezusa w postaci już nie ludzkiej tylko utajonej, tutaj tez zawiera się Pan Jezus w słowach JA JESTEM.
  Również po to,by człowiek miał możliwość ,, dotknąć ,, Pana Boga w postaci sakramentalnej, wcześniej nawet przestrzeń wokół Pana Jezusa była napełniona mocą, przykładem kobieta cierpiąca na krwotok, dotknęła frędzli i została uzdrowiona.
  Tylko Ten, Który stworzył ten świat, może dokonać w nim zmian, pozostawiając nadal w pierwotnej postaci, żaden człowiek nie może zbawić. Paweł z Tarsu mówi, przez człowieka przyszła śmierć i przez człowieka przyszło zbawienie, to nieprawda. Człowiek nie może zmieniać Praw Bożych,wprowadzać nowych i zbawić, to może tylko sam Pan Bóg i dać człowiekowi prawo działania w Swoim IMIENIU. Gwarancją tego jest słowo Pana Boga. Pan Jezus nie jest drugim Adamem tylko Ojcem i Stwórcą Adama w Bogu Ojcu.
  =
  Pan Jezus jest Jedynym Prawdziwym, Nieśmiertelnym Bogiem, zarówno w chwili stworzenia świata, ponieważ w Nim było życie i wszystko przez Niego sie stało co istnieje, jako Mesjasz w chwili przyjścia na ziemie ze Swą Misją Mesjasza, utajony w Eucharystii, realnie obecny, taki – jak miało to miejsce w postaci ludzkiej w ciele, nadal jest Tym samym JA JESTEM, ze wspólnym Mu Duchem Św w Bogu Ojcu.
  Marana tha (aram. Przyjdź, Panie Jezu! lub zapisane jako maran atha Nasz Pan przyszedł)
  Chrześcijanie katolicy wołają MARAN ATHA – nasz Pan przyszedł i jest z nami utajony, Jemu najwyższa chwała, cześć i uwielbienie teraz i przez wszystkie wieki – AMEN – Bóg, Król Prawdziwy!
  =====
  3/
  Bog Ojciec objawił się światu w swoim Synu Jezusie Chrystusie, Który w postaci ludziej przyszedl na swiat świadcząc o milosci Boga Ojca by przywrócić ludziom utracone Niebo i usunąć dominacje szatana nad człowiekiem poprzez wprowadzenie Sw Sakramentow. Moca Ducha Sw działa we wszystkich sprawowanych Sw Sakramentach jednoczesnie , w tym samym czasie nieżaleznie od rodzaju Sw Sakramentu i miejsca Jego sprawowania. W Najświętszym Sakramencie pozostał z wiernymi sobie na ziemi do skończenia świata lub z wyboru czlowieka, do chwili, gdy jak w przypadku protestantow, nie usuną Tabernakulum z miejsca modlitwy. Tylko w Kościele Katolickim i tam, gdzie jest obecny Najświętszy Sakrament i wiara w Pana Jezusa jako JEDYNEGO BOGA I MESJASZA – Pan Bog jest realnie obecny. Żadne inne POGAŃSKIE wierzenia czy FAŁSZYWE religie nie maja takiej fizycznie realnej obecnosci Pana Boga i można je nazwać fałszywymi wierzeniami. W Kościele Katolickim jest realnie obecny Pan Bóg i tylko w Nim , nigdzie indziej, gdyż tylko tutaj sie objawił i dał zbawienie, powstała nowa ziemia, gdzie już demon nie ma władzy absolutnej i Nowe Niebo – otwarte dla wszystkich, którzy wierzą w Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Sw Sakramenty.
  Pan Bóg jest Duchem, wiec może przybierać postać jaka zechce, a Duch nie jest przypisany do żadnej płci w sensie ludzkim.
  4/Bogami jestescie – Ew Jana 10,
  31 I znowu Żydzi porwali kamienie, aby Go ukamienować. 32 Odpowiedział im Jezus: “Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?” 33 Odpowiedzieli Mu Żydzi: “Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga”. 34Odpowiedział im Jezus: “Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? 35 Jeżeli [Pismo] nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – 36 to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: “Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: “Jestem Synem Bożym?” 37 Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! 38 Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu”. 39I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk.
  Ksiega Wyjscia
  Wj 3,14Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: “JESTEM, KTÓRY JESTEM”. I dodał: “Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was”. 15 Mówił dalej Bóg do Mojżesza: “Tak powiesz Izraelitom: “JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.
  Wj4 12 Przeto idź, a Ja będę przy ustach twoich i pouczę cię, co masz mówić”. 13 Lecz Mojżesz rzekł: “Wybacz, Panie, ale poślij kogo innego”. 14 I rozgniewał się Pan na Mojżesza, mówiąc: “Czyż nie masz brata twego Aarona, lewity? Wiem, że on ma łatwość przemawiania. Oto teraz wyszedł ci na spotkanie, a gdy cię ujrzy, szczerze się ucieszy. 15 Ty będziesz mówił do niego i przekażesz te słowa w jego usta. Ja zaś będę przy ustach twoich i jego, i pouczę was, co winniście czynić. 16 Zamiast ciebie on będzie mówić do ludu, on będzie dla ciebie ustami, a ty będziesz dla niego jakby Bogiem. 17 A laskę tę weź do ręki, bo nią masz dokonać znaków”.
  Wj71 Pan odpowiedział Mojżeszowi: “Oto Ja uczynię cię jakby Bogiem faraona, a Aaron, brat twój, będzie twoim prorokiem. 2 Ty powiesz mu wszystko, co ci rozkażę, a Aaron, brat twój, będzie przemawiał do faraona, ażeby wypuścił Izraelitów ze swego kraju.
  1. List św. Jana
  Rozdział: 5
  1 Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził, i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. 2 Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, 3 albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie.
  O źródle wiary i życia
  4 Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. 5 A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? 6 Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. 7 Trzej bowiem dają świadectwo: 8 Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. 9 Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi – to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu.10 Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu. 11 A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. 12 Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. 13 O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.
  Epilog: Wartość i skuteczność modlitw a grzesznicy
  14 Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. 15 A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili. 16 Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie; mam na myśli tych, których grzech nie sprowadza śmierci. Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. W takim wypadku nie polecam, aby się modlono. 17 Każde bezprawie jest grzechem, są jednak grzechy, które nie sprowadzają śmierci. 18 Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, lecz Narodzony z Boga strzeże go, a Zły go nie dotyka. 19 Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego. 20 Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym. 21 Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów!
  J, 15, 18-27
  Nienawiść świata Świadectwo Ducha Świętego
  18 Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. 19Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. 20 Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. 21 Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał. 22Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu. 23 Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi. 24 Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i Mnie, i Ojca mego. 25 Ale to się stało, aby się wypełniło słowo zapisane w ich Prawie: Nienawidzili Mnie bez powodu.
  26 Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. 27 Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
  J, 16, 5-15
  Sąd Ducha Świętego
  5 Teraz zaś idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: „Dokąd idziesz?” 6 Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. 7Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. a jeżeli odejdę, to poślę Go do was. 8 On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. 9 O grzechu – bo nie wierzą we Mnie; 10 o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; 11 wreszcie o sądzie – bo władca tego świata został osądzony.12 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. 13 Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. 14 On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 15Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.
  J 4
  20 Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga”. 21Odpowiedział jej Jezus: “Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. 22 Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. 23Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. 24 Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie”
  Kościół Święty został powołany do istnienia w Zielone Świątki, dzień zesłania Ducha Św na modlących się w Wieczerniku apostołów i Matką Najświętszą. Został na nowo zrodzony z Ducha Świętego , Duch Św jest dusza Kościoła, działa w Nim i prowadzi Go, jako zgromadzenie wiernych nauce Pana Jezusa. Działa poprzez Św Sakramenty w sposób widzialny w ich zewnętrznej formie sprawowania w niewidzialny sposób, natomiast Eucharystia jest realną obecnością Ciała i Krwi Pańskiej, Która nas uświęca i umacnia.
  Można zadać sobie pytanie, dlaczego w sposób widzialny, wczesniej Pan Bóg zabronił czcic obrazow, podobizn. Myślę, że tutaj ma miejsce wyraz nieskonczonej miłosci Pana Boga do człowieka-stworzenia, by to stworzenie mogło dotknąć swego Stwórcy, w tych widzialnych formach Chleba i Wina jednoczyło sie ze swym Stwórca w sposob realny, jak realnie obecny, tylko utajony jest wsród nas Pan Bóg. Natomiast Slowo Boze, przez Ktore wszystko to sie stało jest gwarancją prawdy, ze tak jest. Pan nasz Jezus Chrystus przyszedł w postaci ludzkiej, wniebowstąpił , za sprawą Ducha Św zstąpił ze Swą mocą i władzą do powołanego przez siebie Kościoła , nadal Go prowadzi i w Nim działa osobiście w Trzeciej Osobie Boga – Ducha Św w Św Sakramentach a w Sakramencie Najświetszej Eucharystii jest obecny realnie tylko utajony, jak to miało miejsce podczas misji Mesjanskiej a twórcą wszystkiego, takiego nowego porządku Swiata jest Pan Bóg Ojciec, jednoczący w Sobie Trzy Osoby. Kto odrzuca zarządzenia Pana Boga podobnie jak Żydzi sprzeciwia sie Panu Bogu. Innej możliwości nie ma. Wprawdzie Pan Bóg już wcześniej w postaci ludzkiej i towarzystwie dwóch aniołów, przyszedł do Abrama, zawarł z nim przymierze błogosławiąc Abrahamowi jednak w tym samym momencie, po zawarciu przymierza aniołowie udali sie do Sodomy i Gomory , i zostały one zniszczone za nieposłuszeństwo nakazom Pana Boga. Jakież to były zakazy, było ich 6 dane Adamowi, przypomniane Noemu, z tym, że Noe dostał jeszcze 1 nakaz do 6 zakazów.
  Siedem Przykazań Potomków Noego (Noacha)
  (Szewa Micwot Bnei Noach)
  Przykazania te, ogłoszone (przypomniane) po potopie, dotyczą wszystkich ludzi, a nie tylko Żydów.
  Zakaz jedzenia części żyjącego zwierzęcia (Ewer Min ha-Chai)
  Zakaz złorzeczenia Bogu (Birkat Haszem)
  Zakaz kradzieży [rabowania] (Gezel)
  Zakaz bałwochwalstwa (Awoda zara)
  Zakaz niemoralnych stosunków seksualnych (Gilui arajot)
  Zakaz mordowania (Szefichat damim)
  Nakaz ustanowienia sądów do egzekwowania sześciu poprzednich praw (Dinim).
  http://www.fzp.net.pl/judaizm/judaizm-przykazania-dla-calej-ludzkosci
  Lot był sprawiedliwy, jednak jego żona złamała nakaz i została zamieniona w słup soli natomiast córki, niestety, wychowane w atmosferze Gomory wchłonęły jej toksyczną atmosferę i później popełniły grzech kazirodztwa z własnym ojcem mając dzieci.Pan Bóg z uwagi na sprawiedliwego,można powiedzieć, pobłaża niektórym, jednak kobiety nazwane zostały Moabitkami a ludy pochodzące od nich Ammonici i Moabici, byli pogardzani przez izraelitów, a było to za sprawą nakazu Prawa za czyn córek Lota.
  Wracając jeszcze do Abrama – Abrahama, tam Pan Bóg przyszedł do niego w postaci ludzkiej i rozmawiał z Abramem osobiście, tam był również Pan Jezusa i Duch Św, działała Trójca Św. Pan Jezus wyjaśnia to faryzeuszom , gdy zarzucają Panu Jezusowi , że widział Abrahama nie mając 50 lat – odpowiada im, Nim Abraham stał się JA JESTEM. Podobnie z Mojżeszem, gdy dostał za zadanie wyprowadzenia izraelitów z Egiptu, Pan Bóg nie objawia Mojżeszowi swojego imienia, tylko przedstawia się mu jako ,, JA JESTEM KTÓRY JESTEM,Jakubowi, który walczył całą noc z Panem Bogiem , nie chcąc pozwolić Panu Bogu odejść, Pan Bóg się przedstawia,mówiąc , że walczył z Bogiem i również zmienia mu imię na Izrael.Pan Jezus utajony w Eucharystii jest tym samym Bogiem, Abrahama, Izaaka, Jakuba,pod tym samym imieniem JA JESTEM, tylko nam ujawnia swoje imię, przyszedł jako Jezus Chrystus, nasz Ojciec i Stwórca współistotny Bogu Ojcu w mocy, chwale i uwielbieniu. Pan Bóg przedstawia sie cały czas w czasie teraźniejszym , Pan Jezus podobnie,nawet w przypadku rozmowy z faryzeuszami, wyjaśnia,że nim on stał się w zamyśle Pana Boga, Pan Jezus już był.
  Miłość bliżniego to nie tolerancja pogańskich wierzeń i falszywych religii, twierdzenie, że oddajemy cześć temu samemu Panu Bogu. Miłość bliźniego to pragnienie, by był on tam gdzie my, gdyż nam została objawiona prawda i wola Pana Boga, Pan Bóg przebywa z nami , teraz utajony ,byśmy w przyszłym życiu wiecznym mogli już bez przeszkód oglądać Pana Boga i zażywać szczęścia Nieba. Miłość bliźniego to pragnienie jego szczęścia , utożsamianie się z jego niedolą, cierpieniem, stawianiem się na jego miejscu i zadawaniu sobie pytania,jak bym się wówczas czuła. To świadomość, że przed Panem Bogiem zdamy rachunek z tego życia i dlaczego nie zrobiliśmy nic, by mogli byc tutaj ,gdzie my. Zdamy również rachunek z naszej wiary, tzn, czy naprawdę zaufaliśmy Panu Bogu jak Abraham, Izaak, Jakub, Mojżesz i uwierzyliśmy w naukę Pana Jezusa,że ona jest jedyną prawdą dla całej ludzkości czy może niepewność i lęk, brak zaufania świadomego, z przeonaniem do tej objawionej prawdy, stała się pryczyna naszej apostazji a tym samym skazaliśmy tych ludzi z pogańskich wierzeń i fałszywych religii na wieczne potępienie. Gdyż ich wierzenia są wprawdzie skierowane na jakąś nadprzyrodzoną siłę , ale taką siłę ma również szatan, a to mistrz kłamstwa i iluzji, który potrafi zło przedstawić w najlepszym świetle, by człowiek je wybrał. Czy wiara w słowiańskiego boga Swiatowida, noc kupały są również wierzeniami prawdziwymi? Wydaje mi się, że gdyby nadal istnieli wyznawcy tego pogańskiego wierzenia w oczach twórców New Age znależli by uznanie. Jako inna forma oddawanie czci.
  Należy potępiać fałszywe religie i pogańskie wyznania, by wszyscy ludzie dostąpili zbawienia, tolerancja ich jest niczym innym, jak godzenie się na wieczne potępienie dla ich wyznawców w imię jakiegoś fałszywego spokoju doczesnego, czy go zaznamy w wieczności, jak zostaniemy za to osądzeni? W myśl Prawa Kościelnego jest to nazwane apostazją, wolność religijna, która przekształciła sie w utopijne New Age , to degradacja Pana Jezusa jako Boga do roli proroka i sługi bożego, szatańska iluzja pokoju międzyreligijnego. Tylko w Panu Bogu, w przestrzeganiu bożych nakazów zawartych w dwóch przykazaniach miłości, może zapanować na świecie pokój i miłość wśród ludzi.
  Ci fałszywi nauczyciele, wprowadzający utopię do kościoła to owe owce w wilczej skórze, przed którymi przestrzega sam Pan Jezus, św Jan apostoł mówi o nich ,, oni od nas wyszli ale z nas nie byli, strzeżcie się fałszywych bogów, z tego wynika , ze owe owcze skóry wiszą w zakrystiach a zwolennicy new age tak manipulują słowem, by zniszczyć naukę Pana Jezusa i wiarę KK.
  Pan Jezus tylko w tym co zewnetrzne był podobny do człowieka, aby nawiązać z człowiekiem kontakt musiał się ,,przyoblec,, w materię przez siebie stworzoną, której częścią i my jesteśmy. Inaczej nie było by możliwości bezpośredniego kontaktu. Pan Jezus ukazał apostołom, ze jest Jedno z Bogiem Ojcem, Który jest duchem i święte jest to, co mówi poprzez widzialną dla ludzi Swą obecność w osobie Pana Jezusa.
  Ta nauka Pana Jezusa jest jednocześnie dla nas nakazem, na jakich zasadach możemy osiągnąć Niebo, innej drogi nie ma. Odrzuca w ten sposób wszelkie inne możliwości zbawienia człowieka, gdyby nie przyszedł, człowiek miałby usprawiedliwienie dla swoich grzechów czy innego postrzegania Pana Boga. Misja mesjańska obaliła i zniszczyła wszystkie pogańskie wierzenia i fałszywe religie, podobnie jak Eliasz zniszczył wierzenia kapłanów Baala. Wprawdzie chciano wprowadzić jakąś wspólną religię po SOBORZE Watykańskim II nazywaną, wiarę opartą na wolności religijnej, która następnie przekształciła się New Age, jednak , dzięki Panu Bogu, jest ona obecnie odrzucona przez Rzym i KK. Dobrze, że w marę szybko rozpoznano wilki, które przyoblekły owcze skóry. Inteligencja szatana nieskończenie przewyższa człowieka, a jego podstępna iluzja w przedstawianiu rzeczywistości jest tak przebiegła i chytra, że tylko świadoma wiara, bez cienia wątpliwości, może przed jego hipokryzją uchronić.
  Miłość bliżniego to nie tylko pomoc materialna w jego niedoli lecz również zabieganie o zbawienie jego duszy, w przypadku innych wyznań jest to najistotniejsze, gdyż z tego zdamy rachunek. To jest również podstawą do zadania sobie pytania, czy wierzę, to pytanie może zostać nam zadane jak Piotrowi przez Pana Jezusa ,, czy mnie kochasz?,,. Czy można kochać Pana Boga a jednocześnie skazywać na zgubę duszę blźniego? Dlatego chrzescijanin katolik powienien mówić do wyznawców innych religii, przychodze do Ciebie z dobra nowiną, dzięki nieskończonej miłości Pana Boga zbawienie stało się dla wszystkich, jednak na określinych przez Pana Boga warunkach a nie jak by człowiek chciał. Pan Bóg nie wchodzi w układy ze złem, nie idzie na kompromis z fałszem i kłamstwem. Pozostawił określone zasady, Nowe Prawo dla człowieka, zawierajace się w samym Bogu, Który z Siebie uczynil, stał się DROGĄ PRAWDĄ ZYCIEM. To takie proste i łatwe, zbawienie nie przerasta możliwości człowieka. I wciąz jest tutaj Pan Bóg Jeden w Trócy jednocześnie, zadziwiającą mądrość doskonałości Pana Boga, nieskończona miłość dostosowana do możliwości człowieka.
  Fałszywe religie to

  – islam – to system, jak pokojowo dojść do władzy i wprowadzić dyktaturę, idea zawiera się w surach, które można streścić następująco ,, wejść pokojowo na tereny zamieszkałe innowierców, pokojowo dochodzić na tych terenach do przewagi ekonomicznej i liczebnej, jednocześnie stanowczo trwając przy swojej wierze, po zdobyciu przewagi ekonomicznej i liczebnej wprowadzać swoje wierzenia wśród ludności danego miejsca. Jeśli przejdą na islam, uznać ich za swoich, jeśli nie, można ich zabić, przejąć ich majątek i będzie to wszystko ku ich chwale i posiadaniu nieba.
  – hinduizm – to pogańskie wierzenie można nazwać kagańcem dla stworzenia sobie ludzi-niewolników, którzy nigdy się nie zbuntują. Karma to przeznaczenie, jakie dostali i w takiej sytuacji mają żyć, nie buntując sie przeciwko swojemu losowi, gdyż w wyniku reinkarnacji mogą w następnym wcieleniu znaleźć się w gorszym położeniu życiowym, niż obecne, nie można im również pomóc w jakikolwiek sposób, gdyż tym samym popełni się przestępstwo względem karmicznego losu i skaże ich i siebie na gorszy los w przyszłym ,,wcieleniu,,.
  – judaizm – Źydzi odrzucili zbawienie, tutaj sam Pan Jezus mówi :
  Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu. 23 Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi. 24 Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i Mnie, i Ojca mego. 25 Ale to się stało, aby się wypełniło słowo zapisane w ich Prawie:

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s